PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring kun je lezen hoe Trendzaken met jouw gegevens omgaat. Wij vinden het erg belangrijk dat de gegevens van onze klanten, toekomstige klanten, bezoekers van de website en alle geïnteresseerden van Trendzaken met uiterste zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.

Contactgegevens:

Silvia Naber
www.trendzaken.nl
Statenweg 96B03
3039 JJ Rotterdam
+31 6 29213931

De gegevens die we (mogelijk) vastleggen

Wanneer je contact met ons hebt, leggen wij de door jou opgegeven gegevens vast. Het kan hier gaan om telefonisch contact of per mail, maar ook wanneer je het contactformulier invult of aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Trendzaken verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en Achternaam
 • adresgegevens (eenmanszaken en VOF’s)
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Skypenaam (indien van toepassing)
 • Social media accountnamen
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
Doeleinden van verwerking:

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

 • Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 5 jaar.
 • Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 5 jaar.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Trendzaken analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Trendzaken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:

Trendzaken neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trendzaken) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trendzaken gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trendzaken neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via silvia@trendzaken.nl

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Trendzaken behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren, controleer daarom met enige regelmaat deze pagina voor de laatste versie van de privacyverklaring. Websites buiten Trendzaken waarnaar gelinkt wordt, hebben een ander privacyverklaring.